Hur ändrar jag utskriftslayout?

 

Om du vill skriva ut din klients träningsprogram istället för att skicka det digitalt till din klients smartphone, surfplatta eller dator har du 11 olika utskriftslayouter att välja emellan.

 

Gå in i redigeringsläget (Program Builder) på ett program och klicka på det gråa programinformationsfältet längst upp.

Fältet expanderar och här kan du enkelt välja utskriftslayout, ändra titel och beskrivning på programmet, byta språk på övningarna och tagga programmet för att du skall kunna hitta det enklare sedan.