Hur skapar man ett program utifrån ett köpt program från butiken?

Gå till ”Mina träningsprogram” och leta upp det köpta programmet. 
Har du många program kan du klicka på den gröna knappen”Köpta program” bland filterna för att begränsa urvalet. Har du många köpta program kan du även söka efter titel för att snabbare hitta det du söker.

Öppna programmet eller programpaketet (vissa av programmen i butiken innehåller träningsprogram för flera olika rehabiliteringsfaser samt dokumentation om diagnos och de olika rehabiliteringsfaserna).

Välj hur du vill återanvända programmet.
– skapa en egen mall, ett klientprogram eller en team-mall

Välj program från rätt rehabfas och om du vill koppla några dokument till programmet.


Starta Program Builder 

Nu kan du spara programmet som det är eller göra modifieringar för att det skall passa bättre till den aktuella klienten eller utrustningen som finns tillgänglig på er mottagning eller där klienten skall träna.