Hur skickar jag ett träningsprogram till en klient?


Denna instruktion kräver att du redan har skapat ett klientprogram.

  • Börja med att gå till Mina Klienter.
  • Välj den klient vars träningsprogram du vill skicka. Klicka på Nästa och välj sedan Visa Klient.
  • Klicka på det träningsprogram som du vill skicka till klienten.
  • Klicka på knappen Skicka till klient

    Om du inte ser knappen kan det bero på att du antingen redan har skickat programmet
    eller att du inte angivit någon e-postadress till klienten. (Se Klientinformation)

Back to FAQs 0 0