About This Project

Amputation

Amputationsövningarna är framtagna i samarbete med sjukgymnaster från flera sjukhus i Västra Götalandregionen.

Sökväg

Dessa övningar hittar du enklast genom att skriva "amputation" i sökrutan i GoMobilus.

Category
Exempel