skip to Main Content

Amputation

Amputationsövningarna är framtagna i samarbete med sjukgymnaster från flera sjukhus i Västra Götalandregionen.

SÖKVÄG
Dessa övningar hittar du enklast genom att skriva “amputation” i sökrutan i GoMobilus.

Back To Top