skip to Main Content

Basal Kroppskännedom

Agneta Winberg är verksam i Landstinget Kronoberg och har specialistkompetens i psykiatrisk och psykosomatisk sjukgymnastik. Hon är lärare i Basal Kroppskännedom och medförfattare till boken Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Hon har även publicerat flera vetenskapliga artiklar med anknytning till Basal Kroppskännedom. Hon ingår i Institutet för Basal Kroppskännedom, se www.ibk.nu.

SÖKVÄG
Dessa övningar hittar du enklast genom att skriva “Basal Kroppskännedom” i sökrutan i GoMobilus.

Back To Top