skip to Main Content

FÖR DIG som arbetar med rehabilitering

Du har kunskapen, inspirera och stötta dina klienter i deras rehabilitering med GoMobilus.

FÖR DIG som arbetar med rehabilitering

Du har kunskapen, inspirera och stötta dina klienter i deras rehabilitering med GoMobilus.

FÖR DIG som arbetar med träning och hälsa

Du har kunskapen, inspirera och stötta dina klienter i deras rehabilitering med GoMobilus.

FÖR DIG som arbetar med träning och hälsa

Du har kunskapen, inspirera och stötta dina klienter i deras rehabilitering med GoMobilus.

FÖR DIG som arbetar med hälsa & rehabilitering inom äldreomsorg

En funktion finns tillgänglig för att uppdatera klientens program på ett enkelt sätt. Hemtjänstpersonal och vårdgivare kan hämta träningsprogrammet med QR-kod eller länk.

FÖR DIG som rehabiliteras eller tränas

En funktion finns tillgänglig för att uppdatera klientens program på ett enkelt sätt. Hemtjänstpersonal och vårdgivare kan hämta träningsprogrammet med QR-kod eller länk.

FÖR DIG som rehabiliteras eller tränas

I GoMobilus hittar du dina träningsprogram som skapas individuellt för dig.
Du kan utföra dina övningar med video-, foto- och textinstruktioner.
GoMobilus ger dig direkt kontakt med din terapeut/ tränare med uppföljning, statistik och feedback.

FÖR DIG som rehabiliteras eller tränas

I GoMobilus hittar du dina träningsprogram som skapas individuellt för dig.
Du kan utföra dina övningar med video-, foto- och textinstruktioner.
GoMobilus ger dig direkt kontakt med din terapeut/ tränare med uppföljning, statistik och feedback.

Är du student inom träning och rehabilitering, erbjuder vi dig GRATIS tillgång till GoMobilus under de 2 sista åren av din utbildning.

Tryck på ”läs mer” För att ansöka ditt studentkonto.

Är du student inom träning och rehabilitering, erbjuder vi dig GRATIS tillgång till GoMobilus under de 2 sista åren av din utbildning.

Tryck på ”läs mer” För att ansöka ditt studentkonto.

Back To Top