skip to Main Content
”Ett bra och välfungerande program med ett tydligt och lätt användargränssnitt”

Vi hade lite funderingar kring vilket program som skulle passa vår verksamhet bäst. I och med att alla övningar ingår vet vi nu att GoMobilus passar de allra flestas behov. Det finns många övningar och det är tydliga bilder. Vi gillar att man kan favoritmarkera övningar för att enklare hitta dem vid ett senare tillfälle.

GoMobilus är överlag ett bra och välfungerande program med ett tydligt och lätt användargränssnitt. Vi anser att det till och med är enklare att använda än Mobilus Professional som vi använt tidigare.

Det är lätt att komma åt och enkelt att spara program. Att kunna skicka programmet direkt till patientens mobil/surfplatta eller dator är mkt tilltalande men inte något vi använt så mycket ännu. Det är bra med de färdiga programmen som finns att hämta ner, det kommer spara mycket tid för oss.

Vi kan varmt rekommendera GoMobilus. En klar fördel är, som sagt, tydligheten och att det är lättanvänt.

Halfdan Hilmarsson, Denise Svensson, Petra Lilja
Läkare och fysioterapeuter på Vårdcentralen Hälsobrunnen
Praktikertjänst AB i Ulricehamn

Back To Top