skip to Main Content
GoMobilus-verktyget är väl anpassat till vår dagliga verksamhet och underlättar för oss i vårt arbete.
Med GoMobilus är vi uppdaterade med vad tekniken idag kan erbjuda oss inom fysioterapiområdet.
GoMobilus är mycket enkelt och smidigt att använda. Det hjälper oss att samarbeta inom vårt team samtidigt som vi kan erbjuda en personlig vård till våra patienter med anpassade träningsprogram; bilder, videos och textinstruktioner. 

Vi är mycket glada GoMobilus-användare här på Son Llatzer sjukhuset på fysioterapi och rehabiliteringsavdelningen.

Son Llatzer Hospital
Physiotherapy and Rehabilitation Department

Back To Top