skip to Main Content
”Programmet underlättar och höjer kvaliteten på den vård vi vill ge våra patienter.”

Vi var först lite tveksamma till om den nya webbaserade tjänsten GoMobilus skulle vara lika användarvänlig som det äldre och beprövade Mobilus Professional. Det var det!

GoMobilus är snabbt och smidigt att använda och det är fantastiskt bra att kunna komma åt det var som helst eftersom det ligger online.

GoMobilus har ett snyggt och modernt gränssnitt och är ett relevant arbetsredskap som jag rekommenderar till alla sjukgymnaster.

Christoffer Thomeé, Verksamhetsansvarig
Sport-Rehab, Göteborg

Back To Top