skip to Main Content
Genom GoMobilus möjlighet att märka ”Favoriter” hittas snabbt de övningar jag använder mest frekvent och genom att skriva och spara egen text så passar övningarna mig som handsken på handen. Den starka sökmotorn underlättar sökandet efter nya övningar för specifika syften. Att det ständigt tillkommer nya bilder på övningar och patientinformation bekräftar att GoMobilus är en programvara som ständigt utvecklas.

Torsten Larsson
Leg Fysioterapeut
Metropolen Östersund

Back To Top